دستگاه پولیش داخلی لوله

دستگاه پولیش داخل لوله قابلیت پولیش­کاری و پرداخت سطح داخل لوله از قطر 25 تا 400 میلی­متر و طول 6 متر را دارا می­ باشد.
برای لوله با قطر و طول بالاتر امکان تولید به صورت سفارشی وجود دارد.

برای عملیات پولیش کاری، لوله در جای خود دوران می­ کند و ابزار ساینده که با سرعت بالا در حال چرخش است وارد لوله می ­شود.

دستگاه پولیش داخل لوله برای تمیزکاری و زنگ زدایی داخل لوله نیز قابل استفاده هست.

طراحی دستگاه بر اساس سفارش می­تواند قابلیت پولیش­کاری همزمان 6 لوله را داشته باشد. 

پولیش داخل لوله